TAX news

(Reading time: 4 - 8 minutes)

Nghị định 41/2020/NĐ-CP đã quy định áp dụng đối với 5 nhóm đối tượng gồm:

Nhóm thứ nhất

Tháng 4 20, 2020
(Reading time: 6 - 12 minutes)

Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tháng 4 04, 2020
(Reading time: 4 - 7 minutes)
  1. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Theo điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT như sau:

Tháng 4 04, 2020
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Bạn thân mến!

Bạn đã biết công việc của kế toán là như thế nào rồi? Trong rất nhiều lần bạn đã tìm thấy một nhân viên kế toán trông có vẻ “ổn” nhưng sau đó bạn nhận ra người đó lại không hề có nhiệt tâm để làm và gắn bó với bạn lâu dài. Đến một ngày kế toán xin nghỉ, bạn phải ngập mình trong mớ giấy tờ, hóa đơn và phải vất vả tìm kiếm kế toán mới thay thế.

Tháng 3 23, 2020

Media