HẠCH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI

April, 01 2021
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Đầu tiên chúng ta phải khẳng định rằng, tính trạng doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm là vô cùng nhiều; thứ 2 là luật kế toán có quy định rằng: kế toán chỉ ghi nhận vào chi phí khi khoản chi phí nộp cho nhà nước đó đã chi, có biên lai chi rõ ràng.

Do đó Việc hạch toán lương, hạch toán tiền bảo hiểm xã hội, các bạn chỉ làm khi doanh nghiệp thực chi. Các bước HẠCH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH); HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG như sau:

TH1: doanh nghiệp chi hết cho người lao động, có quy định trong hợp đồng lao động là doanh nghiệp đóng 100% tiền BHXH.

B1: Làm hàng tháng khi doanh nghiệp thực chi lương. Bạn hạch toán tiền lương tổng N642/ C334 là 59.207.700 đồng. Bạn chưa vội hạch toán tiền bảo hiểm xã hội (bhxh) mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp ngay lúc này bởi vì bạn chưa có nắm được chứng từ chi tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp nộp ( chưa thực chi).

 

B2: Khi nhận được chứng từ chi tiền bảo hiểm xã hội mà công ty đã nộp như: UNC hay sao kê tài khoản ngân hàng. Bạn mới hạch toán tiền bảo hiểm xã hội (bhxh) vào chi phí. Bạn làm hai bút toán như sau:

N642 / C338

N338/ C112, 111

Ngoài những biết toán này bạn không cần hạch toán gì khác, bạn phải hiểu bản chất rằng. Đây toàn bộ là chi phí doanh nghiệp bỏ tiền ra để đóng.

 

TH2: doanh nghiệp làm theo luật lao động, trừ lương phần BHXH phần người lao động phải nộp.

 

B1: Hạch toán tiền lương tổng đã trừ khoản bảo hiểm mà người lao động nhờ doanh nghiệp nộp dùm và cả tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp phải nộp. N642/ C334 là 51.611.206 đồng. Bạn chưa vội hạch toán tiền bảo hiểm xã hội doanh nghiệp và người lao động phải nộp ngay lúc này.

B2: Khi nhận được chứng từ chi tiền bảo hiểm mà công ty đã nộp như UNC hay sao kê tài khoản ngân hàng. Bạn mới hạch toán tiền bảo hiểm xã hội vào chi phí. Bạn làm hai bút toán như sau:

N642 / C338

N338/ C112, 111

Ngoài những biết toán này bạn không cần hạch toán gì khác, bạn phải hiểu bản chất rằng. Khi ta hạch toán lương vào chi phí thì ta đã trừ khoản bhxh người lao động phải nộp rồi mới hạch toán.

Khi ta chi bhxh là ta nộp hết cả người lao động và doanh nghiệp. ta hạch toán hết vào chi phí bởi vì đã trừ khoản này vào chi phí lương ở bút toán trước.

HẠCH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH); HẠCH TOÁN LƯƠNG MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN – DỄ HIỂU – NHANH CHÓNG

Đầu tiên chúng ta phải khẳng định rằng, tính trạng doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm là vô cùng nhiều; thứ 2 là luật kế toán có quy định rằng: kế toán chỉ ghi nhận vào chi phí khi khoản chi phí nộp cho nhà nước đó đã chi, có biên lai chi rõ ràng.

Do đó Việc hạch toán lương, hạch toán tiền bảo hiểm xã hội, các bạn chỉ làm khi doanh nghiệp thực chi. Các bước HẠCH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH); HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG như sau:

TH1: doanh nghiệp chi hết cho người lao động, có quy định trong hợp đồng lao động là doanh nghiệp đóng 100% tiền BHXH.

B1: Làm hàng tháng khi doanh nghiệp thực chi lương. Bạn hạch toán tiền lương tổng N642/ C334 là 59.207.700 đồng. Bạn chưa vội hạch toán tiền bảo hiểm xã hội (bhxh) mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp ngay lúc này bởi vì bạn chưa có nắm được chứng từ chi tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp nộp ( chưa thực chi).

 

B2: Khi nhận được chứng từ chi tiền bảo hiểm xã hội mà công ty đã nộp như: UNC hay sao kê tài khoản ngân hàng. Bạn mới hạch toán tiền bảo hiểm xã hội (bhxh) vào chi phí. Bạn làm hai bút toán như sau:

N642 / C338

N338/ C112, 111

Ngoài những biết toán này bạn không cần hạch toán gì khác, bạn phải hiểu bản chất rằng. Đây toàn bộ là chi phí doanh nghiệp bỏ tiền ra để đóng.

 

TH2: doanh nghiệp làm theo luật lao động, trừ lương phần BHXH phần người lao động phải nộp.

 

B1: Hạch toán tiền lương tổng đã trừ khoản bảo hiểm mà người lao động nhờ doanh nghiệp nộp dùm và cả tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp phải nộp. N642/ C334 là 51.611.206 đồng. Bạn chưa vội hạch toán tiền bảo hiểm xã hội doanh nghiệp và người lao động phải nộp ngay lúc này.

 

B2: Khi nhận được chứng từ chi tiền bảo hiểm mà công ty đã nộp như UNC hay sao kê tài khoản ngân hàng. Bạn mới hạch toán tiền bảo hiểm xã hội vào chi phí. Bạn làm hai bút toán như sau:

N642 / C338

N338/ C112, 111

Ngoài những biết toán này bạn không cần hạch toán gì khác, bạn phải hiểu bản chất rằng. Khi ta hạch toán lương vào chi phí thì ta đã trừ khoản bhxh người lao động phải nộp rồi mới hạch toán.

Khi ta chi bhxh là ta nộp hết cả người lao động và doanh nghiệp. ta hạch toán hết vào chi phí bởi vì đã trừ khoản này vào chi phí lương ở bút toán trước.

 

Read 91 times Last modified on Thursday, 01 April 2021 11:56
Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

https://dichvuthanhlapcongtyhb.com/

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.