Tin tức

Tin tức (10)

Cập nhật thông tin mới nhất từ : Cơ quan Tổng cục thuế Bộ tài chính, Cơ quan thuế, nộp thuế, hóa đơn gtgt, thông tin doanh nghiệp, khai báo thuế, thuế thu nhập cái nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp

(Reading time: 10 - 19 minutes)

 

Căn cứ bộ luật lao động, Bộ luật số: 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

(Reading time: 9 - 17 minutes)

Một số điểm mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Và Nghị định Số: 125/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN hiệu lực từ ngày 05/12/2020

Page 3 of 3