Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Nghề phân tích tài chính.

Nghề phân tích tài chính cần một khả năng thiên bẩm về tài chính bên cạnh đó việc thường xuyên đọc tạp chí tài chính, tìm hiểu về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu về lĩnh vực – doanh nghiệp đang hoạt động, nắm vững kiến thức tài chính, công thức tính của các nhóm tỷ số tài chính thường, thường xuyên đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ đó nâng cao khả năng nhận định tình hình tài chính doanh nghiệp, nhận định thị trường, chỉ ra được nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp cải tiến lại doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự khác biệt về năng lực thực sự giữa các nhà phân tích tài chính.

April, 09 2021
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Kế toán tổng hợp Công ty Thương Mại

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là “Học là để làm”    

Lớp học kế toán tổng hợp Công ty Thương Mại áp dụng với đối tượng nào?

Giám đốc; Quản lý; Lãnh đạo công ty thương mại muốn tự làm kế toán khi mới thành lập công ty.

April, 09 2021
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 2 - 3 minutes)

Lớp học kế toán tổng hợp Công ty Sản Xuất phù hợp với ai?

Giám đốc; Quản lý; Lãnh đạo công ty sản xuất muốn tự làm kế toán khi mới thành lập công ty. Hay muốn quản lý bộ phận kế toán.

Những người không chuyên về kế toán công ty sản xuất nhưng có nhu cầu tìm hiểu.

Những người học kế toán ra nhưng quên hoặc chưa biết làm kế toán cho công ty sản xuất.

April, 07 2021
Page 1 of 2