Nghề phân tích tài chính

April, 09 2021
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Nghề phân tích tài chính.

Nghề phân tích tài chính cần một khả năng thiên bẩm về tài chính bên cạnh đó việc thường xuyên đọc tạp chí tài chính, tìm hiểu về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu về lĩnh vực – doanh nghiệp đang hoạt động, nắm vững kiến thức tài chính, công thức tính của các nhóm tỷ số tài chính thường, thường xuyên đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ đó nâng cao khả năng nhận định tình hình tài chính doanh nghiệp, nhận định thị trường, chỉ ra được nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp cải tiến lại doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự khác biệt về năng lực thực sự giữa các nhà phân tích tài chính.

1. Am hiểu về nền kinh tế vĩ mô.

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đối tượng nghiên cứu cụ thể của kinh tế học vĩ mô rất rộng bao gồm tổng sản phẩm, việc làm, lạm phát, tăng trưởng, chu kỳ kinh tế, vai trò ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ... Nhà phân tích rất am hiểu kiến thức lý luận về kinh tế học, thị trường tài chính trong nước và quốc tế, có khả năng đọc và lý giải các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô một cách thường xuyên. Họ nhìn nhận thực tổng thể về thực tiễn đang diễn ra của nền kinh tế vĩ mô.

2. Am hiểu về đặc điểm của từng ngành nghề kinh doanh.

- Nhà phân tích tài chính cũng rất cần am hiểu chuỗi giá trị của ngành, các phân khúc ngành, danh sách các công ty trong ngành (đối thủ cạnh tranh) và chiến lược, lợi thế cạnh tranh, tình hình tài chính của doanh nghiệp…

Việc mở rộng phân tích ra những ngành kinh doanh khác sẽ đòi hỏi thời gian và nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu rất lớn của nhà phân tích tài chính.

3. Am hiểu kiến thức về nhiều lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp có các chức năng cơ bản như: Nhân sự, sản xuất, tài chính, marketing và chiến lược. Người phân tích tài chính sẽ phải trang bị kiến thức về tất cả các kiến thức này, đặc biệt người phân tích phải rất am hiểu các kiến thức về chiến lược cạnh tranh hay Binh pháp Tôn Tử để ứng dụng trong phân tích các bước đi của các đối thủ cạnh tranh trong một ngành nhất định.

4. Am hiểu về kế toán.

Sẽ thật ngây thơ nếu một người tin hoàn toàn vào các dữ liệu tài chính do một doanh nghiệp cung cấp. Bởi vì trong kế toán có nhiều thủ thuật để nâng khống doanh thu, chi phí … để xử lý số liệu báo cáo tài chính cho đẹp. Khi đó chuyên gia phân tích tài chính sẽ cần phải phân tích kỹ càng sự logic giữa các số liệu các kỳ, có những nghiệp vụ để kiểm tra và chẩn đoán về tính chính xác của các số liệu trên báo cáo tài chính. Từ đó điều chỉnh số liệu tài chính phù hợp với mục đích phân tích.

Từ những am hiểu trên các chuyên gia phân tích tài chính xây dựng được cơ sở dữ liệu tốt, xây dựng được các chuẩn mực về các chỉ tiêu trung bình ngành đáng tin cậy. Từ đó nhà phân tích tài chính có cơ sở so sánh và nhận định hiệu quả kinh doanh, các tỷ số tài chính của doanh nghiệp là tốt hay không tốt, là cao hay thấp. Và đưa ra các quyết định cải tổ cũng như quyết định đầu tư hiệu quả.

5. Đọc và phân tích báo cáo tài chính thường xuyên như “cơm bữa”.

- Theo dõi và đọc báo cáo tài chính hàng quý như “ cơm bữa”. Nhà phân tích tài chính liên tục đọc báo cáo tài chính, các loại báo cáo thường niên, báo cáo bất thường... của các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chính vì thường xuyên đọc và nhận định về tình hình tài chính của các doanh nghiệp trong nhiều ngành kinh tế. Nên những chuyên gia phân tích tài chính luôn có sự nhạy cảm phân tích rất nhạy bén. Từ đó họ đưa ra được những quyết định đầu tư, cải tổ danh mục đầu tư.

Phát hiện ra các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp giúp cải thiện tình hình tài chính và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phán đoán được triển vọng tương lai và dự kiến được các giải pháp cho doanh nghiệp.

Đạt đến đây là bạn đã sắp sửa chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp kế toán doanh nghiệp rồi đó.

Read 26 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.