Dich vu ke toan hibay

Dich vu ke toan hibay

HIBAY CO.,LTD - dịch vụ kế toán trọn gói, cam kết bảo hành 100% trong quá trình sử dụng dịch vụ, có bảng giá chi tiết các hạng mục hoạt động nên yên tâm về giá. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Website URL: https://hibay.com.vn/
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 15:43
(Reading time: 1 minute)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:04
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:03
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:03
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:02
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:01
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:01
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:01
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:01
(Reading time: 0 minutes)
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:00
(Reading time: 0 minutes)
Page 5 of 6