CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH
CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH
  • Hi Bay - Đại lý Vé máy bay
  • Hi Bay - Đại lý Vé máy bay

Chi tiết bài viết

CÁC VĂN BẢN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

Các thông tư, nghị định, quyết định, văn bản hầu như các năm Chính Phủ đều thay đổi. Nếu không ập nhật thường xuyên đôi khi chúng ta vẫn áp dụng khi các chính sách đó không còn nữa. Chúng tôi xin gửi các quy định về sai sót sổ sách kê toán, các văn bản pháp luật thông tư mới nhất để Qúy doanh ghiệp tham khảo.

Có thể cập nhật trang web: gdt.gov.vn,  luatvietnam@luatvietnam.vn có những chính sách kèm theo bộ luật mới ban hành.

 

SỐ 49 (761) - THÁNG 12/2015

LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

20/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

 

* Bắt buộc phải bổ sung số điện thoại trong hồ sơ đăng ký DN

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

2351/QĐ-TCT

Quyết định 2351/QĐ-TCT ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế

 

* Cơ quan thuế một cấp chỉ được yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

3

54/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng

 

* Người lao động thời vụ được làm thêm tối đa 300 giờ/năm

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

28/2015/TT-NHNN

Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

 

* Chứng thư số có thời hạn không quá 5 năm

Trang 3

5

2589/QĐ-NHNN

Quyết định 2589/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN

 

* Lãi suất tiền gửi bằng USD của cá nhân giảm về 0%/năm

Trang 3

6

27/2015/TT-NHNN

Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

 

* Lãi suất vay vốn trồng rừng, phát triển chăn nuôi là 1,2%/năm

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

5384/QĐ-BYT

Quyết định 5384/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016 - 2020

 

* Đến 2020, trên 80% người dân hài lòng với thủ tục hành chính của Bộ Y tế

Trang 4

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

8

197/2015/TT-BTC

Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán

 

* Tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán ít nhất 2 lần/năm

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

9

80/2015/TT-BGTVT

Thông tư 80/2015/TT-BGTVT quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

 

* Cấp phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Trang 5

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

10

32/2015/TT-BGDĐT

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

 

* Trường đại học phải dừng đào tạo trình độ cao đẳng trước 2020

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

11

35/2015/TT-BTTTT

Thông tư 35/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

 

* Danh mục 6 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

12

128/2015/NĐ-CP

Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/08/2013

 

* Điều chỉnh Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia

Trang 6

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2015, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS11/2015 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

 

Ü Doanh nghiệp:

BẮT BUỘC PHẢI BỔ SUNG SỐ ĐIỆN THOẠI 
TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DN

Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, quy định việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc; doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của mình thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

Cũng theo Thông tư này, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; thông báo phải được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư.
 

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về khai thác thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn). Cụ thể, tổ chức, cá nhân được cung cấp công khai, miễn phí các thông tin về tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; tên người đại diện theo pháp luật; mẫu dấu, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với các thông tin như nội dung đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể đề nghị để được cung cấp và phải trả phí theo quy định.

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2016.
 

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

CƠ QUAN THUẾ MỘT CẤP CHỈ ĐƯỢC YÊU CẦU 
BỔ SUNG HỒ SƠ 1 LẦN

Nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế được thuận lợi nhất, đồng thời bảo đảm giám sát được công chức thuế trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế, ngày 11/12/2015, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định số 2351/QĐ-TCT ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.

Theo đó, khi thực hiện giải quyết hồ sơ theo chế độ một cửa, cơ quan thuế các cấp phải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền, phạm vi, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phải công khai đầy đủ thông tin, kịp thời các thủ tục hành chính thuế và tình trạng giải quyết hồ sơ của người nộp thuế; bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho người nộp thuế; bảo đảm hồ sơ của người
 

 

nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn, trình tự. Đặc biệt, chỉ được yêu cầu bổ sung hồ sơ 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế một cấp, trừ trường hợp do lỗi của người nộp thuế.

Về trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế, Thông tư yêu cầu phải gửi ngay kết quả trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày nhận được kết quả từ bộ phận giải quyết hồ sơ chuyển đến; đối với hồ sơ gửi qua đường điện tử thì việc trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế được thực hiện qua đường điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

NGƯỜI LAO ĐỘNG THỜI VỤ ĐƯỢC LÀM THÊM 
TỐI ĐA 300 GIỜ/NĂM

Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động thời vụ không quá 300 giờ là nội dung nổi bật tại Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/12/2015 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng, có hiệu lực từ ngày 10/02/2016.

Cũng theo Thông tư này, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 01 tuần của người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng tháng theo đơn đặt hàng không quá 64 giờ hoặc 48 giờ đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; tổng số giờ làm thêm trong 01 tháng không quá 32 giờ, riêng với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tối đa là 24 giờ. Người sử dụng lao động được lựa chọn áp dụng giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần hoặc giới hạn giờ làm thêm theo tháng và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm. Trường hợp áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng thì đồng thời tổng số 
 

 

giờ làm việc tiêu chuẩn trong 01 tuần tối đa là 56 giờ hoặc 42 giờ đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về thời giờ nghỉ ngơi, Thông tư quy định, hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 04 ngày nghỉ cho người lao động. Với lao động làm việc trong ngày từ 10 ngày trở lên phải được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường. Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, Tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011.

 

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CHỨNG THƯ SỐ CÓ THỜI HẠN KHÔNG QUÁ 5 NĂM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, chứng thư số được cấp trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; có thời hạn hiệu lực theo đề nghị của tổ chức quản lý thuê bao nhưng không quá 05 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Về gia hạn chứng thư số, Thông tư quy định, chứng thư số chỉ được gia hạn khi còn hiệu lực ít nhất 10 ngày. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký

 

số thực hiện gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện; nếu từ chối phải nêu rõ lý do.

Cũng theo Thông tư này, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số có trách nhiệm công bố, cập nhật và duy trì 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trên Trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước về danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi của thuê bao và các thông tin cần thiết khác.

Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/05/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2016.
 

 


LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG USD CỦA CÁ NHÂN GIẢM VỀ 0%/NĂM

Thông tin này vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

Cụ thể, thay vì mức lãi suất 0,25%/năm vừa được công bố vào cuối tháng 09/2015 vừa qua, từ ngày 18/12/2015, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ 
 

 

của cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 0%/năm. Riêng mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) vẫn được giữ nguyên là 0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2015 và thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/09/2015.
 

 

LÃI SUẤT VAY VỐN TRỒNG RỪNG, PHÁT TRIỂN 
CHĂN NUÔI LÀ 1,2%/NĂM

Ngày 15/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Theo quy định tại Thông tư này, hộ gia đình chỉ được vay vốn không có tài sản bảo đảm để trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP tại Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và phải phù hợp với hướng dẫn của
 

 

UBND cấp tỉnh về việc xác định các loài cây trồng, vật nuôi theo điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam, lãi suất vay vốn là 1,2%/năm.

Việc ký hợp đồng vay vốn giữa ngân hàng và hộ gia đình nêu trên được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020, các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn (nếu có) được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2015.

 

 

Ü Y tế-Sức khỏe:

ĐẾN 2020, TRÊN 80% NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG 
VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

Đây là một trong những mục tiêu đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu trong triển khai công tác cải cách hành chính, nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, rà soát cắt giảm, cải tiến thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính và các dịch vụ sự nghiệp y tế công; từng bước hiện đại hóa công sở; chuẩn hóa chất lượng dịch vụ công dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập và hiệu quả 

 

 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

Dự kiến đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đạt trên 80%; 100% các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; tăng số lượng dịch vụ công về y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, yêu cầu hiện đại hóa hành chính, phát triển và hội nhập quốc tế…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

Ü Chứng khoán:

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
CHỨNG KHOÁN ÍT NHẤT 2 LẦN/NĂM

Theo Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán định kỳ tối thiểu 02 lần trong 01 năm.

Nội dung sát hạch bao gồm 02 phần: Phần pháp luật về chứng khoán của Việt Nam và Phần chuyên môn; thí sinh chưa đạt một phần sẽ được thi lại phần chưa đạt trong 01 năm từ ngày thông báo kết quả thi lần đầu; quá 01 năm, phải thi lại cả 02 phần.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán có 03 loại: Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Chứng chỉ được cấp không thời hạn; chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại 01 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại 01 bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong 01 thời điểm. Đặc biệt, trong vòng 
 

 

03 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người được cấp không làm thủ tục nhận chứng chỉ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cá nhân phải có trình độ từ đại học trở lên; đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp và có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Ngoài ra, cá nhân còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Có chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp đối với chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; Có chứng chỉ chuyên môn quản lý quỹ và tài sản, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… đối với chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ - KẾ TOÁN – BẢO HIỂM – LAO ĐỘNG

1:Nghị Định số 100/CP của Chính Phủ: Ban hành ngày 25/02/2004 Xử phạt về lĩnh vực thuế

2: Thông Tư số 61/2007/BTC của Bộ Tài Chính: Ngày 14/06/2007

3: Thông Tư 60/200/2007/BTC của Bộ Tài Chính: Ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý Thuế

4: Nghị Định 129/CP của Chính Phủ: Ban hành ngày 04/11/2004 xử phạt vi phạm về lĩnh vực Sổ Sách Kế Toán

5: Nghị Định 47/2010: Xử phạt vi phạm về lĩnh vực Lao Động

6: Điều 19 Luật Bảo Hiểm Xã Hội và Nghị Định 86/2010: Xử phạt vi phạm về lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội

7: Điều 161 Bộ Luật Hình Sự Năm 2009

THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2465/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

- Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

- Lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Công văn số 3033/CT-TTHT ngày 9/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

- Đối với cung ứng dịch vụ, nhận tiền ứng trước của khách hàng phải xuất hóa đơn

Công văn số 3062/CT-TTHT ngày 9/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về thời điểm lập hóa đơn đối với khoản khách hàng ứng trước tiền cung ứng dịch vụ

- Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nộp thuế thay chủ nhà - có doanh thu trên 100 triệu đồng, không cần phải có hóa đơn tài chính

Công văn số 2697/CT-TTHT ngày 27/03/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế

TT 200/2014/TT-BTC Tài khoản 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Điều 69. thông tu 200/2014/TT-BTC quy định về Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-TT 200/2014/TT-BTC Tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 74 của TT 200/2014/TT-BTC quy định về Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 Ngày 23/06/2015 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

- Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi điều 128 Thông tư 200

Ngày 18/05/2015 Bộ tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

 -Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT

Những điểm mới cần lưu ý của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015

- Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương đã đóng BHXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH của Bộ BLĐTBXH ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2015

-Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp 15

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

-Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định về sử dụng lao động

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 quy định về lao động theo đó: DN phải thông báo tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động và lập sổ quản lý lao động

-Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn mới nhất

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51 và bãi bỏ Thông tư 64/2013/TT-BTC

-Thông tư Số 244/2009/TT-BTC sửa đổi bổ sung QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Thông tư Số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng12 năm 2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

- Thông tư Số 138/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư Số 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính.

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC mức xử phạt vi phạm về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn giá trị gia tăng.

- Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 : một số quy định mới về hóa đơn.

-Thông tư 45/2013/TT-BTC quản lý, sử dụng và trích hao tài sản cố định. Ban hành ngày 25/04/2013, có hiệu lực thi hành ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

- Công văn 4943/TCT – KK hướng dẫn kê khai bổ sung, hóa đơn diều chỉnh.

- Nghị định 115/2015/ NĐ- CP Quy định Luật BHXH

- Quyết định 959/QĐ- BHXH Quy định về BHXH, BHYT, BHTN

- PHẠT SAI VỀ SỔ KẾ TOÁN: Nghị Định 129 phạt 500.000-25.000.000 đồng 

 DN đã có SỔ KẾ TOÁN ghi bằng tay hay máy tính lập ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG quy định của BỘ TÀI CHÍNH chưa?

 Tính GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, chi phí BÁN HÀNG, QUẢN LÝ DNHỢP LÝ theo tỷ lệ doanh thu phát sinh?

- PHẠT SAI SÓT VỀ THUẾ: Thông tư 166 phạt từ 500.000 đến 25.000.000 đồng

 TỔNG TIỀN LƯƠNG đã trả nhân viên có đủ điều kiện ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CHẤP NHẬN khi quyết toán thuế?

 LAO ĐỘNG THỜI VỤ dưới 3 tháng: Làm sao để cơ quan thuế chấp nhận tiền lương đã chi trả?

DỊCH VỤ GỠ RỐI BỊ TRUY THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

 

backtop